ערכות ניתוח וידאו

ערכות ניתוח וידאו

מערכות ניתוח וידאו אשר מספקות אופצייה ניתוח וידאו בדיעבד על בסיס העלאת וידאו מכל מערכת אבטחה.