מערכות ספירת קהל

מערכות ספירת קהל

מערכות אנליטיות שיכולות לזהות פנים, לספור אנשים, לדווח על כניסה ויציאה של אנשים מהמתחם או האזור וקבלת חיווי בזמן אמת.