מערכות מתקדמות לזיהוי לוחיות רישוי

מערכות מתקדמות לזיהוי לוחיות רישוי

לזיהוי ומניעת חדירות, לאיסוף נתוני מדידה על התנועה ולפיקוח ובקרה על כניסות ויציאות ממתחמים ואזורים.