פתרונות וידאו אנליטיקה

פתרונות וידאו אנליטיקה

מערכות לניתוח וידאו, לזיהוי מפני מפגעים חדירות ופלישות וקבלת התרעה בזמן אמת. המערכת האנליטית מסוגלת להריץ הקלטות של שעות בשניות ספורות ולזהות תרחישים מדויקים.